Εκπαιδευτική Επίσκεψη ΝΟΗΣΙΣ – Τάξεις Α, Β, Γ (2023-2024)

Εκπ/κή επίσκεψη στο κέντρο ΝΟΗΣΙΣ των τάξεων Α,Β, Γ και παρακαλούθηση του “Eco Zoo”.

Εκπαιδευτική Επίσκεψη ΝΟΗΣΙΣ – Τάξεις Α, Β, Γ (2023-2024) Read More »